HEDEF VE İLKELER

Sertepe Ailesi’nin kurduğu Sertepe Grup şirketi ilkesel olarak ilk yıllarından bugüne müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlarına daha fazla değer katma anlayışı içinde çalışırken faaliyetlerini gösterdiği topluma ve dünyamıza fayda sağlamayı sektörel başarı kadar önemseyen bir anlayış içerisindedir.

Sertepe Grup faaliyet gösterdiği sektörlerde katma değeri yüksek, kaliteli ürün ve hizmetlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırma misyonunu, sektörel başarıların sürdürülebilirliğini sağlama ve en iyisi olma vizyonunu ortaya koymaya ve bu doğrultuda çalışarak katma değeri yüksek ürünlerle ülkemizin refah seviyesinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.